ALBALAT - RIBERA BAIXA - HOME

També Albalat de Pardines. En temps de la conquesta, Jaume I va concedir, el 1.238, al bisbe de Saragossa l'alqueria d'Albalat. El 1.316 el poblet de Pardines fou separat de l'església d'Albalat. El 1.330 el rei Alfons VI donà al seu senyor, Gonçal Garcia, la jurisdicció sobre la població. No obstant això, el 1.442 va passar al Justícia d'Alzira. El 1.494 pertanyia al comte de Cocentaina i el 1.510 aquest senyoriu fou venut a la duquessa de Gandia. Posteriorment, ja en el s. XVIII pertanyia al marqués de Bèlgida. En les Corts valencianes del 1.626, la parròquia d'Albalat, demanà exempció de pagar el dret d'amortizatció i segell de mil lliures, i a finals del segle fou construïda l'església, que té per titular a Sant Pere Apòstol. En la segona meitat del s.XVIII l'economia agrària es basava en l'arròs, conreu molt rendible i comercialitzable, i més de la meitat dels camperols tenien menys de cinc fanecades de terra, mentre que un grup reduït, posseïa més de la meitat de la terra conreada. L'església era propietària, juntament amb la família Figueres i José Ortizà, de gran part dels censos o préstecs monetaris a llauradors. El 1.805, segons un padró de riquesa, el 65 % de la terra era a mans dels forasters, especialment de nobles, comunitats religioses i burgesia de València. El 1.510 hi havia 320 habitants (balatans) i el 1.994 arriba als 3.511. El seu terme té 14,4 qm2.

 

Fuente: Index toponic de la Página .valencia.edu

 

PAIS VALENCIÀ POBLE A POBLE COMARCA A COMARCA

WEB DE DATOS "CIVIS" DE ALBALAT

SALVEM ALBALAT

INFORMACION GENERAL Y TURISTICA

SABIAIS QUE TENEMOS UN FABRICA DE JUEGOS?

CONOCES ALGUNA WEB DE ALBALAT O RELACIONADA?perespito@hotmail.com

DIME SU DIRECCION.

Gracias, Nardo de Carcaixent