GUADASSUAR DIRECTORIO -HOME-

 

 

  Fou repoblat per 39 cristians el 1.270. Pertanyé sempre a la Corona, estant sota la jurisdicció d'Alzira fins el 1.581, en què Felip II li concedí la independència municipal. L'església, edificada en el segle XVIII, presenta una interessant portada renaixentista. Segons Cavanilles, el 1.795 produïa arròs, seda, blat, dacsa, ordi, vi, oli i hortalisses. Durant el segle XVIII, la seua població va experimentar un notable augment, passant de 900 habitants (vorassuanyers) que tenia el 1.715 a 1.980 a finals de la centúria. Mentre que, demogràficament, es va mantenir estable en el segle XIX, en el XX va conèixer de bell nou un continu ascens: 2.676 habitants el 1.900 i 5.430 el 1.994. El 40% de la població activa es dedica a l'agricultura. Té 35,2 qm2. de terme municipal.

 

perespito@hotmail.comDIME SU DIRECCION.